Vedligeholdelses tips

Udespa desinfektion

I din udespa er vandkvaliteten ikke kun væsentlig i forhold til din egen sundhed. Den har også stor indflydelse på hvor længe din udespa kører problemfrit.

Der er mange måder at opnå en god vandkvalitet på i din udespa, og der findes et utal af produkter, der lover at hjælpe dig med dette.

Herunder er kun nogle generelle råd. For mere specifikke spørgsmål ang. vandkvalitet i din udespa, er du velkommen til at kontakte os.

Der er 3 ting du skal have styr på for at din udespa kører optimalt, og at vandet altid er klart og rent.

1. Korrrekt pH værdi i din udespa
2. Tilpas mængde desinfektion i udespa vandet
3. Rene filtre i din udespa

pH værdi i dit udespa

Det er vigtigt at pH`en i dit udespa altid ligger mellem 7,0 og 7,4. pH værdien kan være meget forskellig fra område til område, i Danmark er den som regel for høj. Hvis du ikke har styr på pH værdien, får du problemer med kalkaflejringer i din udespa, varmelegeme, pumper og spa filtre. Dette nedsætter levetiden væsentligt. Problemet er som regel størst i forbindelse med ny fyldning af vand i udespaen.

I løbet af første uge har du som regel fået styr på vandkvaliteten, og kan herefter regulere vandkvaliteten i din udespa ugentligt. pH værdien hæves og sænkes med produkterne pH op og pH ned, som købes i form af granulat. pH værdien i din udespa måles med teststrips eller den elektroniske måler scuba 2 vandtester  der også kan måle indholdet af desinfektion m.v.

Alkalitet

Alkaliteten kan svinge meget i forhold til hvor i landet du befinder dig. Alkaliteten har indflydelse på din pH værdi. Mål Alkaliteten, den skal være mellem 80 – 120 mg/l. Juster Alkaliteten med Alka Up, hvis den er for lav, eller Alka Down hvis den er for lav. Den vil som oftest som udgangspunkt være for høj.

Desinfektion udepsa

Der findes en lang række produkter til desinfektion af udendørs spabade, de kan deles op i 2 hovedgrupper -Den klorholdige eller den “klorfri” løsning. Begge løsninger suppleres med udespaens Ozonanlæg, der reducerer behovet for desinfektionsmidler, MEN på ingen måde erstatter disse.

Fordelen  ved klor, er at det er effektivt, sikkert og økonomisk i brug. Mange forbinder klor med lugten i svømmehallen, men det er ikke nær så generende når vi taler udespabad.

Den klorfrie løsning er en lidt dyrere løsning, men også en lugtfri løsning. Er du interesseret i en klorfri løsning, anbefaler vi Aktiv ilt, der indeholder alt hvad du skal bruge for at komme godt i gang. Den klorfri løsning kunne også bestå af Aktiv ilt klorfri granulat, og en flydende “booster” (Bayroplus SPA)

3. Rene spafiltre i din udespa

Hver gang du bader, tilføres badevandet i dit udespa, en mængde biologisk materiale i form af hudceller, kosmetik – og sæberester, insekter, blade, pollen m.v. Dertil kommer de bindemidler, der er i den kemi du tilsætter. Hvis dine spa filtre er beskidte eller slidte, hjælper det ikke meget af din udespa filtrere 4 eller 24 timer i døgnet, da spa filtrene ikke har den nødvendige kapacitet, til at fjerne skidtet fra vandet. Derfor skal du med jævne mellemrum rense dine spa filtre med en filter Cleaner, der fjerne kalk og andet snavs.

Dine spafiltre skal rengøres efter behov – typisk hver 2-6 uge. Når spafilterne bliver brunlige, er det ved at være tid til at få dem renset. Dette gøres ved at du sætter dem i blød i en rensevæske der fjerner kalk og fedtrester. Bagefter skyller du dine spafiltre meget grundigt i varmt vand. Vælger du Hotspring TRI-X spa filtre behandles de med Instant Filtercleaner, og lægges derefter i opvaskemaskinen- uden sæbe og eftertørring.

Hvis du følger ovenstående, og i øvrigt bruger din udespa på fornuftigt vis, kan du holde dit vand klart og rent 3-4 måneder af gangen uden de store anstrengelser.

Kalk i din udespa

Selvom man har styr på pH-værdien, sætter der sig løbende tynde kalkaflejringer rundt omkring i din udespa. På kort sigt har de ikke den store betydning, men efterhånden som aflejringerne bliver kraftigere og kraftigere, kan de begynde at give problemer. Det kan være i form af tilstoppet ozon, defekt varmelegeme, manglende tryk på massagen m.v.

Derfor anbefaler vi, at du 1 gang om året afkalker din udespa og dine spafiltre. Afkalkningen sker med et specielt produkt, der fjerne kalken uden at angribe udespaens metaldele. Det er vigtigt, at der ikke er aktiv klor i spaen, når der afkalkes, samt at vandet tømmes af udespaen efter afkalkning.