Vedligeholdelse

 

Vandpleje & vedligeholdelse

 Desinfektion.

Vandkvaliteten i din spa, er ikke kun væsentlig i forhold til din egen sundhed.
Den har også stor indflydelse på hvor længe din spa kører problemfrit.

Der er mange måder at opnå en god vandkvalitet på, og der findes et utal af produkter, der lover at hjælpe dig med dette.

Herunder er kun nogle generelle råd. For mere specifikke spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på 76 30 15 85.

Der er 3 ting du skal have styr på for at din spa kører optimalt, og at vandet altid er klart og rent:

1. Korrekt pH værdi.
2. Tilpas mængde desinfektion i vandet.
3. Rene filtre.

1. pH værdi.
Det er væsentligt at din pH værdi altid ligger mellem 7,2 og 7,4.
pH værdien kan være meget forskellig fra område til område, men som regel er den for høj.
Hvis man ikke får styr på pH værdien, får man problemer med kalkaflejringer i spaen, varmelegeme, pumper og filtre. Dette nedsætter levetiden væsentligt.
Problemet er som regel størst i forbindelse med nyfyldning af spaen.
I løbet af den første uge, har man som regel fået styr på det, og herefter reguleres kun ugentligt.
pH værdien hæves og sænkes med produkterne pH op og pH ned, som købes i form af granulat.
pH værdien måles lettest med teststrips, der også måler indholdet af desinfektion m.v.

2. Desinfektion.
Der findes en lang række produkter til desinfektion af udendørs spabade, men man kan dele dem op i 2 hovedgrupper.

Den klorholdige løsning eller den "klorfri" løsning.

Begge løsninger suppleres med spaens Ozonanlæg og Sølvioner, hvis disse er monteret.

Dette reducerer behovet for desinfektionsmidler, MEN erstatter på ingen måde disse.

Det fantastiske ved klor eller bromin, er at det er effektivt, sikkert og økonomisk i brug.
Mange forbinder klor med lugten i svømmehaller m.v., men det er ikke nær så generende når vi taler udespa, da der anvendes en anden type klor (diklor).

Den klorfri løsning kunne bestå af Hotspring Sølvioner, kombineret med tilsætning af MPS/Aktiv Ilt Klorfrit granulat. For at denne løsning er effektiv og sikker, skal man dog stadig tilsætte en lille mængde klor en gang i ugen.

Der findes også andre klorfri løsninger, som kan bruges i alle spabade. Her tilsættes der tabletter ved brug, og en flydende ”booster” en gang i ugen.

For begge metoder gælder det, at man kan måle værdierne af klor eller MPS/Aktiv Ilt med teststrips.
Dette bør ALTID gøres før man bruger spaen, for at sikre at vandkvaliteten er i top.


 Rene filtre.
Hver gang man bader, tilføres badevandet i en udendørs spa, en mængde biologisk materiale i form af hudceller, kosmetik- og sæberester, insekter, blade, pollen m.v
Dertil kommer de bindemidler, der er i den kemi man tilsætter.
Hvis dine filtre er beskidte eller slidte, hjælper det ikke meget at din spa filtrere 4 eller 24 timer i døgnet, da filtrene ikke har den nødvendige kapacitet, til at fjerne skidtet fra vandet.
Derfor skal du med jævne mellemrum rense dine filtre med en Filter Cleaner, der fjerner kalk og andet snavs.
Almindelige lamelfiltre har typisk en levetid på 1 år, hvorefter de bør skiftes ud.
Hotsprings Tri-X filtre har typisk en levetid på 3 år, og kan tilmed rengøres i opvaskemaskinen. Derudover har de dobbelt så stor filteroverflade som alm. lamelfiltre.

Filtrene rengøres efter behov – typisk hver 2 – 6 uge.

Når filtrene bliver brunlige, er det ved at være tid til at få dem renset.
Dette gøres typisk ved at sætte dem i blød i en rensevæske der fjerner kalk og fedtrester.
Herefter skylles filteret meget grundigt i varmt vand.
Hotspring Tri-X filtre behandles med Instant Filtercleaner, og lægges derefter i opvaskemaskinen - uden sæbe og uden eftertørring.

Hvis man følger ovenstående, og i øvrigt bruger spaen på fornuftig vis, kan man holde sit vand klart og rent i 3-4 måneder af gangen uden de store anstrengelser.

 Kalk

Selvom man har godt styr på pH-værdien, sætter der sig løbende tynde kalkaflejringer rundt omkring i din spa. På kort sigt har de ikke den store betydning, men efterhånden som aflejringerne bliver kraftigere og kraftigere, kan de begynde at give problemer.

Det kan være i form af tilstoppet ozon, defekt varmelegeme, manglende tryk på massagen m.v.

Derfor anbefaler vi, at man 1 gang om året afkalker spaen og filtrene.

Afkalkning sker med et specielt produkt, der fjerner kalken uden at angribe spaens metaldele.

Det er vigtigt, at der ikke er aktiv klor i spaen, når der afkalkes, samt at vandet tømmes af spaen efter afkalkning.

Bor du i et område med meget hårdt vand, kan dette løses ve dat bruge Vanishing Act blødgøringspose, når du påfylder nyt vand.

 Cover & kabinet

Du kan forlænge levetiden på dit spacover, ved jævnligt at vaske det i alm. sæbevand.

Efter afvaskning kan du påføre Hotspring Covershield, for at give coveret en pæn overflade, og beskytte det mod UV stråler der nedbryder overfladen.

Coveret bliver tungere med tiden, da der opsamles kondensvand fra spaen i det.

Dette kan i nogle tilfælde begrænses, ved at tage coveret ud af overtrækket, og stille det til tørre på en varm sommerdag, eller i et opvarmet rum.

Hvis man har problemer med lugtgener i spaen, kan det skyldes ”mug” eller meldug i coveret.

Dette kan begrænses, eller helt fjernes, ved at vaske coveret grundigt i klorvand i forbindelse med at man tørre det ud.

 Tømning og påfyldning

Dit badevand skal altid være rent og desinficeret før badning.
Dette kan løses med filtrering og tilsætning af kemi, men af og til skal vandet skiftes.
Som hovedregel siger man at vandet bør skiftes 3 GANGE ÅRLIGT.

Dette afhænger dog af flere ting:
- hvor god er spaens filtrerings- og filtersystem
- hvor meget er spaen blevet brugt
- hvor omhyggelig har man været med hygiejnen

Hvis vandet bliver uklart, selvom filtrene er rene og pH værdien er OK, er det nok ved at være tid til at skifte vandet.

Ved samme lejlighed er det en god ide at rengøre spaen indvendigt.
Dette gøres med milde rengøringsmidler f.eks. opvaskemiddel, og en blød svamp eller børste.
Vær dog opmærksom på at få skyllet alle sæberester ud, inden du fylder spaen igen.
En vådstøvsuger til kr. 3-400,- kan være en stor hjælp.

Husk at slukke for strømmen inden du går i gang, og husk at fylde spaen op igen, ved at stikke  vandslangen ned i røret som filteret er monteret på.

Har du flere filtre, skal slangen ned i det rør der gør til cirkulationspumpen.

 Derved undgår man luftlommer.

Ved samme lejlighed er det en god ide at sætte rene filtre i spaen, og hvis man har haft problemer med alger e.l. kan man rense spaen, med en pipecleaner/biofilmcleaner inden man tømmer vandet af.


Når spaen er fyldt igen, tilsluttes strømmen, og man sikre sig at pumper - især cirkulationspumpen køre problemfrit.
Af og til kan der stå luft i en pumpe, så den brænder varm og tager skade.

Duft og Aroma

Som udgangspunkt er det en dårlig ide at bruge de mange duftolier m.v. der findes på markedet.

De opløser sig som regel ikke helt i vandet, og gør at filtre skal renses oftere, og vandet skiftes hyppigere. Man kan dog gøre en undtagelse ved festlige lejligheder, uden at det hele bryder sammen.

Der er imidlertid kommet nogle få produkter på markedet, som ikke skader vandkvaliteten.

Vi fører en omfattende duft og aromaserie fra amerikanske Spazazz, der både leveres i flydende form eller som krystaller. Disse produkter kan uden problemer anvendes i både udendørs og indendørs spabade.

HUSK!!!!

 

- få din udespa forsikret under villa- eller indboforsikring

- tøm aldrig din spa om vinteren uden at få den frostsikret

- hold ekstra godt øje med din spa, i perioder med hård frost